Groot orkest 2

Onderscheidingen

Zaterdag 21 november werden maar liefst drie leden van Harmonie Eendracht tijdens de Caeciliamis verrast met een lintje. Piet Oomen, Piet van Bree en Mart Philipsen werden voor hun jarenlange inzet voor de harmonie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke Onderscheidingen werden aan het einde van de mis uitgereikt door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo.

 

Lees onder de foto het volledige persbericht.

 

 

V.l.n.r. Piet Oomen, Piet van Bree en Mart Philipsen. Foto: Vera Snijders

 

 

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen gemeente Peel en Maas

Op zaterdag 21 november 2015 om ca. 20.00 uur heeft burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo na de heilige mis voorafgaand aan het jaarlijkse St. Ceciliafeest van Harmonie Eendracht Meijel, in de kerk te Meijel drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

 

Het betreft de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan de heren:

P.W. (Piet) van Bree, P.J.M. (Piet) Oomen en M.E.J. (Mart) Philipsen allen uit Meijel.

 

Maatschappelijke verdiensten:

Piet van Bree:

1964 – heden bestuurslid (1964-1970) van en vrijwilliger bij de Muziekvereniging Harmonie Eendracht te Meijel. Betrokkene was lid van de muziekcommissie jeugdharmonie, ontwierp en vervaardigde de kisten voor het groot slagwerk en assisteerde bij het wielerspektakel. Verder helpt hij bij het wekelijks inrichten en opruimen van de repetitiezaal, ondersteunt hij de jeugdharmonie muzikaal, is hij collectant voor de jaarlijkse donateursactie, helpt bij het op- en afbreken van de jaarmarkt en verricht hand- en spandiensten bij concerten en optredens.

1992 – 2010 vrijwilliger bij de Fiets4Daagse De Peel te Meijel. Betrokkene was actief bij de inrichting van het plein voor de eervolle ontvangst, was verkeersregelaar, bemande een controlepost en richtte deze ook in.

 

Piet Oomen:

1976 – heden vrijwilliger bij en penningmeester van de Muziekvereniging Harmonie Eendracht te Meijel. Hij was lid van de kledingcommissie, taptoecommissie en meerdere malen van de kascommissie. Hij verleent muzikale ondersteuning voor de jeugdgroep, is collectant voor de jaarlijkse donateursactie, helpt bij het op- en afbreken van de jaarmarkt en is thans opnieuw lid van de kascommissie.

1990 – 2011 vrijwilliger bij en grensrechter van RKMSV Meijel. Betrokkene fungeerde als trainer/coach van diverse jeugdteams en als wedstrijdsecretaris.

2009 – heden vrijwilliger bij Stichting Dorpsvervoer Meijel. Betrokkene is actief als chauffeur voor mensen die afhankelijk zijn van anderen voor hun vervoer.

 

Mart Philipsen:

1975 – heden vrijwilliger bij de Muziekvereniging Harmonie Eendracht te Meijel. Betrokkene was/is actief als marcheercommandant, begeleider van de jeugdharmonie, organisator van de kienavonden, collectant voor de jaarlijkse donateursactie en mede organisator van de musical voor het tienjarig bestaan van Gemeenschapshuis D’n Binger. Voorts is hij belast met het onderhoud van de muziekinstrumenten, helpt hij bij het wekelijks inrichten en opruimen van de repetitiezaal, de podiumopstelling en het lichtplan bij concerten en optredens, kalligrafeert hij oorkondes en brengt brieven rond.

1994 – heden lid en penningmeester van het kerkbestuur van en vrijwilliger bij de Parochie Sint Nicolaas te Meijel. Hij was actief met het onderhoud van de kerk en de pastorie, verzamelde en archiveerde documentatie die van belang was voor het onderhoud en bracht de oorlogsgraven in kaart. Tevens realiseerde hij een afscheidsruimte op het kerkhof. Thans is hij actief als gastheer op de dagen dat mensen de kerktoren mogen beklimmen.

 

  Ook Eendracht Meijel          
             
    JaarmarktMeijel    

Agenda

 20/04/2018 Wòr Méél gröts op is (H)

21/04/2018 Wòr Méél gröts op is (H)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eendracht Meijel wordt ondersteund door o.a.          
             
      bohaco    rabobank  

 

       

sterkezet