Groot orkest 2

Subsidie Provincie

Inmiddels ligt de succesvolle editie van ‘Wór Méél Gröts Op is’ al achter ons.
Extra fijn: onlangs is de goedkeuring van de subsidie-aanvraag bij de Provincie Limburg (stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen) ontvangen.
We zijn de provincie erkentelijk voor de biijdrage.

  Ook Eendracht Meijel          
             
    JaarmarktMeijel    

Agenda

 20/04/2018 Wòr Méél gröts op is (H)

21/04/2018 Wòr Méél gröts op is (H)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eendracht Meijel wordt ondersteund door o.a.          
             
      bohaco    rabobank  

 

       

sterkezet