Groot orkest 2

Subsidie Provincie

Inmiddels ligt de succesvolle editie van ‘Wór Méél Gröts Op is’ al achter ons.
Extra fijn: onlangs is de goedkeuring van de subsidie-aanvraag bij de Provincie Limburg (stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen) ontvangen.
We zijn de provincie erkentelijk voor de biijdrage.

  Ook Eendracht Meijel          
             
    JaarmarktMeijel    

Agenda

14/03/2019 Dinerconcert
16/03/2019 Reünieconcert
25/05/2019 Concert met Pey-Echt
26/05/2019 Jeugd open podium
23/06/2019 Peeltoernooi
07/07/2019 Huldigingsconcert
 

 

 

 

 

 

 

 

  Eendracht Meijel wordt ondersteund door o.a.          
             
      bohaco    rabobank  

 

       

sterkezet