Groot orkest 2

Subsidie Provincie

Inmiddels ligt de succesvolle editie van ‘Wór Méél Gröts Op is’ al achter ons.
Extra fijn: onlangs is de goedkeuring van de subsidie-aanvraag bij de Provincie Limburg (stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen) ontvangen.
We zijn de provincie erkentelijk voor de biijdrage.

Volle bak!

Het dak ging er nog net niet af, maar dat zo'n 700 mensen volop genoten hebben van de lustrumeditie van Wòr Méél Gröts Òp Is was duidelijk te merken. De vrijdagavond was al vroeg uitverkocht, en het concert van zaterdag was dat uiteindelijk op een haar na ook. Twee avonden op rij een spetterende sfeer tijdens het avondvullende muzikale spektakel.

Lees meer: Volle bak!

VSB Fonds

Heel veel dank aan het VSB fonds.
Onze aanvraag voor financiële ondersteuning voor de 5e editie van ‘Wór Méél Gröts Op is’  is, onder gebruikelijke voorwaarden, goedgekeurd.


Agenda

20/04/2018 Wòr Méél gröts op is (H)

21/04/2018 Wòr Méél gröts op is (H)