Groot orkest 2

Commissies

Natuurlijk wordt de vereniging niet alleen door een bestuur georganiseerd. Hiervoor wordt binnen Harmonie Eendracht veel gebruik gemaakt van commissies. Bijna alle leden van de vereniging zijn wel betrokken in een van de commissies.
Hieronder worden de verschillende commissies vermeld met een korte omschrijving van hun activiteiten.

 

Orkest commissie
Deze commissie regelt de zaken die nodig zijn om het orekst te laten musiceren. Naast enkele leden van het orkest neemt hierin de dirigent van het groot orkest deel. Zij bepalen de muziekstukken, repetitie schema, repetitie locaties, etc.

WMGOI commissie (Wòr Méél gröts óp is)
WMGOI is een tweejaarlijks promsconcert (even jaartallen). De organisatie ligt geheel in handen van harmonie eendracht.  De optredende artiesten zijn zangers/ zangeressen, muzikanten uit onze gemeenschap.

Solistenconcours commissie
Voor alle spelende leden wordt jaarlijks een solisten concours of een voorspeelmiddag georganiseerd.

Toonhoogte
Elke vereniging heeft natuurlijk een clubblad. Zo ook heeft Harmonie Eendracht een digitaal clubblad dat regelmatig wordt uitgebracht en verspreid onder de leden.

 

Muzikale uitvoeringen
De muzikale programma’s die worden uitgevoerd op een concert of op straat en eventuele locatie terplekke, wordt door deze personen verzorgd.

Instrumentarium commissie
Deze commissie verzorgt  het instrumentarium van de gehele vereniging. Het betreft zowel aankoop als ook onderhoud en reparatie. Verder valt ook het onderhouden van de uniformen onder hun verantwoordelijkheid.

Culturele en sociale activiteiten commissie
De vereniging heeft naast het musiceren ook het streven om een gezellige sfeer en een sociale bijdrage te leveren. Zo wordt er ook een jaarlijks Caecilia feest georganiseerd in november.

Sponsorcommissie
Deze commissie zorgt ervoor dat extra geld beschikbaar komt van bedrijven, die ons financieel willen steunen. Hiervoor zijn sponsor pakketten samen gesteld. Mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op.

 

Concert commissie
Concerten die we zelf organiseren worden door deze commissie geregeld, met uitzondering van het oudejaarsconcert en WMGOI concerten.

Jeugdcommissie
Zij verzorgen alles wat betrekking heeft op het jeugd orkest, oefengroepje, slagwerkgroep en jeugd in opleiding. Verder onderhouden zij de contacten met de docenten van de muziekschool.

Jaarmarkt commissie
Jaarlijks op de laatste vrijdag van Juli organiseert harmonie eendracht de  Jaarmarkt in het centrum van Meijel. Deze commissie verzorgt alles met betrekking tot inschrijvingen marktlieden, attractieprak en vergunningen. (zie ook  www.Jaarmarktmeijel.nl)

Donateursactie commissie
Naast de gemeentelijke subsidie en contributie wordt een jaarlijkse donateur actie gehouden. Binnen Meijel worden donateurs kaarten verkocht, waardoor de vereniging extra financiële middelen krijgt.

 

Oudejaarscommissie
Dit jaarlijks terugkerend concert (tussen kerst en oudjaar) wordt samen met het Meijels Mannenkoor  georganiseerd. De commissie is samengesteld uit leden van beide verenigingen.

Muziek /archief commissie
Voor archivering van documenten zoals verslagen van vergaderingen, vastlegging van sociale activiteiten, maar ook het archiveren en bijhouden van te spelen muziek stukken wordt door deze commissie verzorgd.

Dames comité
Deze groep dames is betrokken bij de vereniging en met behulp van activiteiten zoals garderobe, haalt zij geld binnen voor de vereniging. Regelmatig doen zij een schenking aan de vereniging in de vorm van een instrument, uniformen, etc.

 

 Bestuur
- Anget Mestrom (voorzitter)
- Henri Simons (penningmeester)
- Lidy Vervoordeldonk (secretaris)
- Joske Janssen
- Johan Theeuwen
- Liliane Willems

 

Directie en Opleidingen
- Frank Steeghs (groot orkest)
- Dorrie Besouw (jeugdorkest)
- Mayke Diepenveen (blokfluiters)
- Frank Nelissen (Beatz)

 

Tone Muziekles
- Frits Berben (voorzitter)
- Arno van der Elsen (penningmeester)
- Mariëlle Fransen (secretaris)

 

Jeugd
- Liliane Willems
- Ralph Brummans
- Yanina Popelier
- Lotte Thijssen
- Nicole van de Beuken
- Silvie Vencken
- Lieke van Bree

 

Sponsoring
- Anget Mestrom

 

PR/website
- Liliane Willems
- Jolijn Steeghs (WMGOI)

 

Ledenadministratie/afmeldingen
- Lidy Vervoordeldonk

 

Lief en Leed
- Josette Steeghs

 

Instrumentarium
- Johan Theeuwen (koper)
- Mart Philipsen (hout)
- René Naus (slagwerk)
- Mia Basten (uniformen)

 

Archief
- Rob Fransen (muziekarchief)
- Mia Basten (archief Harmonie)

 

Straatoptredens
- Johan Teeuwen

 

Muziek
- Joske Janssen
- Frank Steeghs
- Rob Fransen
- Marlie van der Elsen

 

Donateursactie
- Lidy Vervoordeldonk
- Coen Verhaegh

 

WMGOI
- Henri Simons
- Rob Vercoulen
- Sibbe Gielen
- Jolijn Steeghs
- Sanne Rinkens
- Rianne Jansen
- Lidy Vervoordeldonk

 

Huldigingsconcert
- Lidy Vervoordeldonk
- Mia Basten
- Pierre Janssen
- Mart Philipsen

 

Jaarmarkt
- Henry Simons
- René Naus
- Koos Hellebrand
- Piet Oomen
- Lieke Lalieu
- Luke Franssen
- Stijn Theulen

 

Repetitiedagen concours
- Joske Janssen
- Daan Theulen
- Ester Binneveld
- Jolijn Steeghs
- Marlie van der Elsen

 

Solistenconcours
- Arno van der Elsen
- Marion Verstappen
- Yanina Popelier

 

Caecilia
- Mia Basten
- René Naus
- Jolijn Steeghs
- Luke Franssen
- Joyce Schriks
- Yanina Popelier

 

Oudjaarsconcert
- Anget Mestrom
- Maarten Theulen
- Liliane Willems

 

100 jarig bestaan
- Anget Mestrom
- Johan Theeuwen
- Yanina Popelier
- Luke Franssen
- Mia Basten
- Frits Berben

 

Damescomité
- Mia Basten
- Tonny Brummans
- Rika Basten
- Net op ‘t Veld
- Jacqueline Philipsen
- Riet Peeten
- José Joosten
- Mariet Vercoulen

 

Agenda

14/03/2019 Dinerconcert

16/03/2019 Reünieconcert

25/05/2019 Concert met Pey-Echt

26/05/2019 Jeugd open podium

23/06/2019 Peeltoernooi

07/07/2019 Huldigingsconcert